Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. z 2017 r., poz. 2294/, na podstawie raportu z badań Nr WD/0105/21/N z dnia 19.03.2021 r. sporządzonym przez Oddział Laboratoryjny PSSE Chełm, ul. Szpitalna 48 stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Woda do badania została pobrana z  wodociągu zbiorowego zaopatrzenia

Krynica gm. Krasnystaw w dniu 16.03.2021 r
Małochwiej Duży gm. Krasnystaw w dniu 16.03.2021
Stężyca Łęczyńska Gm. Krasnystaw w dniu 16.03.2021 r.

Ocena Jakości wody pitnej  pdf ico

Data opublikowania: 05:52, 2 kwietnia 2021

Kategorie: Ocena jakości wody pitnej