Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. z 2017 r., poz. 2294/, na podstawie raportu z badań Nr WD/0157/21/N, z dnia 29.04.2021 r., oraz raportu zbiorczego z badań Nr WD/1158-0160/21/Z z dnia 05.05.2021 r. sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny PSSE Chełm, ul. Szpitalna 48

 

ocena jakości …

Data opublikowania: 09:42, 10 maja 2021

Kategorie: Ocena jakości wody pitnej