Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Woda do badania została pobrana z Wodociągu Zakładowego Gospodarstwo Białka gm. Krasnystaw
Woda do badania została pobrana z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Stężyca Łęczyńska Gm. Krasnystaw
Woda do badania została pobrana z Wodociągu Zakładowego SK Białka gm. Krasnystaw
Woda do badania została pobrana z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Niemienice Kolonia

Czytaj więcej …

 

Data opublikowania: 08:16, 10 czerwca 2021

Kategorie: Ocena jakości wody pitnej