Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z Sprawozdaniami z badań Nr SB/56924/06/2021 i Nr SB/56929/07/2021 z dnia 14.06.2021 r. sporządzonym przez Laboratorium SGS Polska, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A

– stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Woda do badania została pobrana z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia:

Stężyca Łęczyńska, gm. Krasnystaw w dniu 01.06.2021 r.
Ostrów Krupski, gm. Krasnystaw w dniu 01.06.2021 r.

Czytaj więcej ….

Data opublikowania: 10:38, 15 lipca 2021

Kategorie: Ocena jakości wody pitnej