Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z Raportem z badań Nr WD/0251/21/N z dnia 13.07.2021 r. sporządzonym przez Oddział Laboratoryjny PSSE Chełm, ul. Szpitalna 48, 22-100 Chełm

– stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Woda do badania została pobrana z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia:

Niemienice Kolonia gm. Krasnystaw w dniu 16.06.2021 r.
Stężyca Łęczyńska w dniu 29.06.2021 r.

Czytaj więcej …

Data opublikowania: 10:40, 26 lipca 2021

Kategorie: Ocena jakości wody pitnej