Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z Raportami z badań, sporządzonymi przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie,

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

 

Woda do badania została pobrana z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia:

Niemienice gm. Krasnystaw w dniu 30.11.2021 r
Niemienice Kolonia, gm. Krasnystaw w dniu 10.11.2021 r.
Krupiec, gm. Krasnystaw w dniu 10.11.2021 r.
Stężyca Łęczyńska, gm. Krasnystaw w dniu 10.11.2021 r.,
Krynica, gm. Krasnystaw w dniu 10.11.2021 r.
Łany, gm. Krasnystaw w dniu 10.11.2021 r.,

Czytaj więcej …

Data opublikowania: 06:33, 17 grudnia 2021

Kategorie: Ocena jakości wody pitnej