dla strefy zaopatrzenia Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia

– stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia:

Stężyca Łęczyńska,
Krupiec,
Ostrów Krupski
Widniówka
Latyczów
Małochwiej
Krynica
Stężyca Łęczyńska
Widniówka,
wodociągu zakładowego Gospodarstwo Białka
Niemienice,
Ostrów Krupski,
wodociągu zakładowego Stadnina Koni Białka

Ocena jakości wody pitnej pdf ico

 

 

Data opublikowania: 06:59, 13 kwietnia 2022

Kategorie: Ocena jakości wody pitnej