Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem sporządzonym przez Laboratorium SGS Polska, z badań próbki wody pobranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

Ostrów Krupski – kran na hydroforze.
Małochwiej Duży – hydrofornia.

 stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Raport.pdf

Data opublikowania: 07:07, 17 sierpnia 2022

Kategorie: Ocena jakości wody pitnej