Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem sporządzonym przez Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie, oraz z raportem sporządzonym przez Eurofins OBiKŚ Sp. z o.o., z badań próbki wody pobranej z wodociągu:

zbiorowego zaopatrzenia (zakładowego) Gospodarstwo Białka

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Ocena jakości wody pitnej.pdf

Data opublikowania: 09:31, 7 września 2022

Kategorie: Ocena jakości wody pitnej