Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Nr SB/ 123322/ 10/2022 i Nr SB/1233181/10/2022 z dnia 12.10.2022 r. sporządzonymi przez Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A z badań wody pobranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Latyczów, gm. Krasnystaw

– stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Woda do badania została pobrana z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Latyczów gm. Krasnystaw w dniu 7.10.2022 r., z punktu poboru /punktu zgodności/: 1. Dom prywatny, Latyczów 118, kuchnia.

Czytaj więcej …

Data opublikowania: 12:04, 27 października 2022

Kategorie: Ocena jakości wody pitnej