Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się ze Sprawozdaniami sporządzonymi przez Laboratorium SGS Polska, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A z badania próbek wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w:

Niemienice w dniu 17.11.2022 r.
Latyczów w dniu 17.11.2022 r
Stężyca Łęczyńska w dniu 17.11.2022 r.
Krupiec w dniu 17.11.2022 r.
Łany w dniu 17.11.2022 r.
Krynica w dniu 17.11.2022 r.
Widniówka w dniu 17.11.2022 r.

Ocena jakości wody.pdf

Data opublikowania: 09:25, 14 grudnia 2022

Kategorie: Ocena jakości wody pitnej