Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

 

Woda do badania została pobrana z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

Krupiec gm. Krasnystaw w dniu 25.01.2023 r. z punktów poboru /punktów zgodności/: 1. Dom prywatny, Krupiec Nr 5 – kuchnia, 2. Stacja Paliw Siennica Nadolna.
Ostrów Krupski gm. Krasnystaw w dniu 25.01.2023 r. z punktów poboru /punktów zgodności/: 1. Szkoła Podstawowa Krupe, 2. DPS Ostrów Krupski -kuchnia.
Niemienice w dniu 10.01.2023 r., z punktów poboru (punktów zgodności): 1. Hydrofornia Niemienice, 2. Dom prywatny, Zażółkiew nr 25A -kuchnia.
Widniówka w dniu 10.01.2023 r., z punktów poboru (punktów zgodności): 1. Dom prywatny, Widniówka 4, 2. Dom prywatny, Widniówka 21.

Ocena jakości wody pitnej.pdf

Data opublikowania: 13:37, 7 lutego 2023

Kategorie: Ocena jakości wody pitnej