Ocena jakości wodyPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się ze Sprawozdaniami sporządzonymi przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A z badań próbek wody

– stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Woda do badania została pobrana z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

Krynica w dniu 13.02.2023 r
Niemienice w dniu 13.02.2023 r.,
Latyczów w dniu 13.02.2023 r.
Ostrów Krupski w dniu 13.02.2023 r.,
Niemienice Kolonia w dniu 13.02.2023 r.,
Widniówka w dniu 13.02.2023 r.,
Krupiec w dniu 13.02.2023 r.,
Stężyca Łęczyńska w dniu 13.02.2023

Raport.pdf

Data opublikowania: 10:17, 9 marca 2023

Kategorie: Ocena jakości wody pitnej