Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z Raportami z badań

 stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Woda do badania została pobrana z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Krynica, gm. Krasnystaw w dniu 27.02.2023 r.
Stężyca Łęczyńska, gm. Krasnystaw w dniu 27.02.2023 r.

Czytaj więcej …

Data opublikowania: 09:05, 14 marca 2023

Kategorie: Ocena jakości wody pitnej