Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem sporządzonym przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin z badań próbki wody pobranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę …

Czytaj więcej …

Data opublikowania: 11:12, 12 maja 2023

Kategorie: Ocena jakości wody pitnej