Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z Raportami sporządzonymi przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie, ul. Szpitalna 48, 22-100 Chełm z badań próbek wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia:

Krupiec, gm. Krasnystaw
Latyczów,gm. Krasnystaw
Niemienice, gm. Krasnystaw
Widniówka, gm. Krasnystaw

 

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Czytaj więcej …

Data opublikowania: 08:14, 25 lipca 2023

Kategorie: Ocena jakości wody pitnej