Ocena jakości wody pitnej

Woda do badania została pobrana z:

wodociągu zakładowego SK Białka Gm. Krasnystaw
wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Latyczów gm. Krasnystaw
wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Widniówka gm. Krasnystaw
wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Niemienice Kolonia gm. Krasnystaw

Data opublikowania: 07:22, 21 października 2020

Kategorie: Ocena jakości wody pitnej