Ocena jakości wody pitnej

Woda do badania została pobrana z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w miejscowościach:

Widniówka
Łany
Niemienice
Małochwiej Duży
Krynica
Stężyca Łęczyńska
Krupiec
Ostrów Krupski
Sk Białka

Data opublikowania: 07:28, 21 października 2020

Kategorie: Ocena jakości wody pitnej