Ocena jakości wody pitnej

Woda do badania została pobrana z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w miejscowościach:

Małochwiej Duży
Krupiec
Kolonia Niemienice
Sk Białka
Widniówka

Data opublikowania: 07:34, 21 października 2020

Kategorie: Ocena jakości wody pitnej