Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), na podstawie wydanych w 2019r. okresowych ocen jakości wody przedstawia ocenę obszarową jakości wody przeznaczonej do spożycia dotyczącą gminy Krasnystaw za rok 2019.

Czytaj więcej…

Data opublikowania: 07:29, 21 października 2020

Kategorie: Ocena jakości wody pitnej