Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludi (Dz. U. z 2037 r.. poz. 2204). na podstawie wydanych w 2022 r. okresowych ocen jakości wody, dokonał oceny obszarów.-) jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej mieszkańcom Gminy Krasnystaw w 2022 roku.

Czytaj więcej …

Data opublikowania: 06:22, 4 kwietnia 2023

Kategorie: Ocena jakości wody pitnej