OGŁOSZENIE

W sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Na podstawie Uchwały Nr XLVI/332/10 z dnia 28 września 2010 r. zaprasza się wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. Konsultacje odbędą się w formie pisemnego wyrażania opinii od dnia 19 października 2021 r. do 2 listopada 2021 r. włącznie.Uprawnione podmioty uwagi mogą przekazywać pisemnie lub za pomocą faksu bądź mailem następująco;a) pisemnie na adres; Urząd Gminy Krasnystaw, ul. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystawb) za pomocą faksu nr 0-82 576-30-46c) e-mailem na adres: wojt@krasnystaw.ug.gov.plTreść projektu programu znajduje się na stronie internetowej ww.krasnystaw.ug.gov.pl w zakładce Informator Stowarzyszenia, w BIP w zakładce Urząd Gminy/Ogłoszenia oraz bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw na tablicy ogłoszeń.

 Wójt Gminy Krasnystaw/-/Edyta Gajowiak-PowroźnikKrasnystaw, dnia 19 października 2021 r.

 

Projekt programu  na 2022 rok  /Ankieta

Data opublikowania: 09:53, 19 października 2021

Kategorie: Stowarzyszenia