OGŁOSZENIEW sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Krasnystawz organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Ankieta Projekt

Data opublikowania: 06:45, 17 października 2022

Kategorie: Stowarzyszenia