Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie radcy prawnego Rafała Kuźmy prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego w Krasnymstawie do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie dla nieznanych z miejsca pobytu dłużników Henryka Szymaniaka i Ireny Szymaniak w sprawie z wniosku Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Z. Chmielewskiego z siedzibą w Lublinie

Czytaj więcej…

Data opublikowania: 10:42, 29 stycznia 2021

Kategorie: Ogłoszenia sądowe