W Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie pod sygn. akt I Ns 445/20 toczy się postępowanie z wniosku Jadwigi Elżbiety Parzymies o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 907, o powierzchni 0,39 ha, położonej miejscowości Siennica Nadolna, gmina Krasnystaw,..

Czytaj więcej …

Data opublikowania: 10:28, 22 czerwca 2021

Kategorie: Ogłoszenia sądowe