W Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie pod sygn. akt I Ns 175/21 toczy się postępowanie z wniosku Andrzeja Berezy o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Berezie, synu Stanisława i Wiktorii, zmarłym w dniu 2 listopada 2020 roku w Siennicy Nadolnej i tam ostatnio stale zamieszkałym. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, …

Czytaj więcej…

Data opublikowania: 10:03, 26 lipca 2021

Kategorie: Ogłoszenia sądowe