Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie radcy prawnego Rafała Kuźmy prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego w Krasnymstawie do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego …

Czytaj więcej …

Data opublikowania: 13:51, 25 listopada 2022

Kategorie: Ogłoszenia sądowe