Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adwokata Andrzeja Pawelskiego prowadzącego Kancelarię Adwokacką W Krasnymstawie do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie …

Czytaj więcej …

Data opublikowania: 13:58, 17 marca 2023

Kategorie: Ogłoszenia sądowe