herbugk wW związku z zapytaniem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie, dotyczącym popytu na nabycie gruntów rolnych o powierzchniach w przedziałach do 50 ha, od 50 ha do 500 ha i powyżej 500 ha, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie swojego zainteresowania nabyciem gruntów podając jego powierzchnię i klasy bonitacyjne. Zgłoszenia prosimy przesyłać do tutejszego urzędu pisemnie lub elektronicznie ( budownictwo@krasnystaw.ug.gov.pl ) do dnia 29 grudnia 2021 roku.

Data opublikowania: 08:15, 15 grudnia 2021

Kategorie: Wiadomości