Na mocy art. 144 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Patrycji Kucharczyk – pracownika Sądu Rejonowego w Krasnymstawie do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie dla nieznanych z miejsca pobytu wierzycieli w sprawie z wniosku Powiatu Krasnostawskiego o złożenie do depozytu sądowego sumy pieniężnej.

Pliki do pobrania
Ikona Plik Rozmiar
Ogłoszenie 889,07 KB

Data opublikowania: 12:49, 7 lutego 2024

Kategorie: Ogłoszenia sądowe