Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gminnej 

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) oraz rozdziału 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213), Wójt Gminy Krasnystaw ogłasza o rokowaniach na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasnystaw, obręb Stężyca Kolonia – zabudowana nieruchomość oznaczona  nr ew. 93/5 o pow. 0,5848 ha. Dla nieruchomości nr ew. 93/5 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie księga wieczysta nr ZA1K/00020951/1, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Krasnystaw.

Załączniki

Data opublikowania: 07:40, 3 października 2023

Kategorie: Wiadomości