wuozlOgłoszenie w wydaniu pozwolenia Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 19 października 2020 r., znak: IA.II.5161.58.1.2020 na przeprowadzenie weryfikacyjnych powierzchniowych badań archeologicznych metodą Archeologicznego Zdjęcia Polski na trasie drogi ekspresowej S17 oraz dodatkowego bufora (po 150 m od osi drogi): odcinek Piaski – węzeł „Łopiennik” oraz węzeł „Krasnystaw Północ” – węzeł „Izbica”, na terenie gmin: Fajsławice, Izbica, Krasnystaw, Łopiennik Górny.

czytaj więcej …

Data opublikowania: 11:00, 28 października 2020

Kategorie: Wiadomości