W związku ze stwierdzonymi przypadkami braku oznaczenia posesji tabliczką z numerem porządkowym, przypomina się o obowiązku, nałożonym na mocy art. 47 b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052)

na właścicieli nieruchomości zabudowanych i inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków władające takimi nieruchomościami, w zakresie konieczności zamieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym.

W nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty niniejszego ogłoszenia, należy oznaczyć swoją nieruchomość w sposób wyżej opisany.

 

Wójt Gminy Krasnystaw       (-) mgr Edyta Gajowiak-Powroźnik

Data opublikowania: 10:21, 16 kwietnia 2021

Kategorie: Wiadomości