Kończy się przetarg na budowę kolejnego odcinka drogi w Siennicy Nadolnej. Gmina Krasnystaw czeka na oferty potencjalnych wykonawców do najbliższego wtorku, a większość pieniędzy na ten cel będzie pochodzić z budżetu państwa.

Inicjatorami tej inwestycji są sami mieszkańcy, którzy postanowili sfinansować koszty przygotowania dokumentacji projektowej ze środków funduszu sołeckiego.

Kończący się przetarg dotyczy odcinka drogi w Siennicy Nadolnej o długości około 300 metrów, gdzie trzeba wykonać podbudowę i odwodnienie, położyć asfaltową nawierzchnię, utwardzić pobocza i wykonać zjazdy do posesji. Firmy, które chcą zrealizować to zadanie mogą składać oferty do 12 marca, a termin wykonania wszystkich robót jest wyznaczony na pięć miesięcy od podpisania umowy.

Jeśli oferty potencjalnych wykonawców nie przekroczą wartości kosztorysowej Gmina Krasnystaw pokryje tylko 40 procent kosztów. Na resztę ma przyznaną dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Początkowo wniosek o przyznanie środków nie był zakwalifikowany do dofinansowania. Potem jednak pojawiły się oszczędności po przetargach na wcześniej zaakceptowane zadania i te pieniądze zostały przesunięte na wnioski z listy rezerwowej, w tym ten złożony przez Gminę Krasnystaw.

Data opublikowania: 07:54, 8 marca 2024

Kategorie: Aktualności