md 02

Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym gościła w miniony weekend uczestników Piłkarskiego Turnieju Niepodległości. Zawody z udziałem piłkarek i piłkarzy z klas I – III podstawówek w gminie Krasnystaw były częścią projektu “Wieczornice patriotyczne – integracja międzypokoleniowa”, dofinansowanego ze środków budżetu państwa.

     W turnieju, który w sobotę 3 grudnia zorganizował Uczniowski Klub Sportowy “Victoria” w Małochwieju Dużym, wzięło udział 45 zawodniczek i zawodników. Oprócz gospodarzy, prowadzonych przez Andrzeja Jasionowskiego, do rywalizacji przystąpiły reprezentacje: Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej z opiekunem Mirosławem Berbecie, Szkoły Podstawowej w Jaślikowie z Piotr Bieleszą, Zespołu nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie z Krystyną Gozdecką oraz Zespołu Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krupem z Alicją Tomasik-Matysiak.

    Podczas całego turnieju, który odbywał się systemem “każdy z każdym”, drużyny rozegrały łącznie 10 spotkań. Jednym z głównych celów zawodów była sportowa rywalizacja ze szczególnym uwzględnieniem zasad fair-play, dlatego klasyfikacji punktowej nie było, a wszyscy uczestnicy otrzymali puchary i dyplomy.

    Organizatorzy przyznali dwie nagrody indywidualne. Najlepszym zawodnikiem i królem strzelców został Aleksander Kasprzak z SP w Siennicy Nadolnej, a najlepszym bramkarzem okazał się Dominik Jędrzejewski z SP w Krupem.

    W imieniu wójta gminy Krasnystaw Edyty Gajowiak-Powroźnik, która była patronem zawodów, trofea wręczała kierownik referatu oświaty Ewelina Janowczyk oraz dyrektor SP w Małochwieju Dużym i prezes UKS “Victoria” Andrzej Jasionowski.

    Niespodzianką dla dzieci na zakończenie turnieju była wizyta św. Mikołaja, który każdemu uczestnikowi zawodów wręczył upominki. W przygotowaniu prezentów i sobotnich zawodów organizatorów wsparły Kancelaria Brokerska PRiMO i Hurtownia Owocowo-Spożywcza “DEKOL” w Krasnymstawie.

    Piłkarski Turniej Niepodległości był piątym z ośmiu działań, realizowanych w ramach projektu “Wieczornice patriotyczne – edukacja międzypokoleniowa”, dofinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki ze środków programu “Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej”.

    Zawody dofinansował również samorząd gminny, który przekazał na realizację tego zadania część pieniędzy, przeznaczonych na “Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”.

 

Data opublikowania: 11:07, 5 grudnia 2022

Kategorie: Wiadomości