Sylwetki 15 osób, które żyły, działały albo prowadziły swoją działalność artystyczną, społeczną czy narodowo-wyzwoleńczą w gminie Krasnystaw, zostało opisanych w książce wydanej przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla gminy Krasnystaw”.

Promocja wydawnictwa, która odbyła się w niedzielę 25 lutego w Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej, była połączona z finisażem wystawy obrazów Krystyny Mojskiej z Krasnegostawu. Teksty do książki „Pokolenia i portrety. W hołdzie rodakom naszej gminy” napisali miejscowi regionaliści, społecznicy, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele władz i jednostek samorządowych.

Kilkoro autorów opowiedziało o opisanych przez siebie postaciach podczas niedzielnego spotkania, prowadzonego przez Romana Żelaznego, który razem z obecną wójt gminy Krasnystaw Edytą Gajowiak-Powroźnik napisał tekst, poświęcony wieloletniemu wójtowi Januszowi Korczyńskiemu. Oprócz niego w książce można znaleźć informacje o Czesławie Czabanie, Stanisławie Czernieju, Marii Gleń, Janie Grabku, Stanisławie Hayu, Czesławie Kisterze, Janie Kycu, Franciszku Manachiewiczu, Władysławie Panas-Marczewskiej, Stanisławie Sokołowskim, Franciszku Wiśniewskim, Protazym Wnorowskim, księdzu Edwardzie Wolskim i Franciszku Żurku.

Podczas niedzielnego spotkania nowe wydawnictwo otrzymali autorzy tekstów, przedstawiciele władz samorządowych, radni, rodziny opisanych osób i mieszkańcy gminy Krasnystaw. Książka została wydana dzięki funduszom, które Stowarzyszenie „Wspólnie dla gminy Krasnystaw” pozyskało za pośrednictwem Lokalnej Grupy działania „Krasnystaw Plus” z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Promocję książki „Pokolenia i portrety. W hołdzie rodakom naszej gminy” poprzedziło podsumowanie wystawy prac malarskich Krystyny Mojskiej. Autorka, która rozpoczęła działalność artystyczną w 2000 roku, ma na swoim koncie wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych, a jej prace można znaleźć w prywatnych zbiorach zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

Krystyna Mojska jest członkiem m.in. Związku Polskich Artystów Plastyków, Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Stowarzyszenia Twórców „Paleta” i Łęczyńskiego Stowarzyszenia Twórców „Plama”. Współpracuje również z ośrodkami i domami kultury, a swoimi pracami wspiera akcje charytatywne i imprezy kulturalne, w tym te organizowane przez GCK w Siennicy Nadolnej.

Za działalność na rzecz rozwoju lokalnego dziedzictwa kulturalnego podczas niedzielnego spotkania autorce dziękowali m.in. wójt Edyta Gajowiak-Powroźnik, starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk i dyrektor GCK w Siennicy Nadolnej Dorota Rybczyńska.

Obrazy Krystyny Mojskiej w miejscowym centrum kultury można oglądać do wtorku 27 lutego. Jednocześnie placówka przygotuje nową ekspozycję, na której znajdą się prace Alicji Cimek. Wernisaż odbędzie się podczas gminnych obchodów Dnia Kobiet w niedzielę 3 marca.

Data opublikowania: 09:39, 27 lutego 2024

Tagi:

Kategorie: AktualnościWiadomości