Inwestycje, które usprawnią dostawy wody i poprawią efektywność oczyszczania ścieków w gminie Krasnystaw są realizowane zgodnie z planem. Prace są prawie na półmetku, a jedno z czterech zadań powinno się zakończyć jeszcze w tym miesiącu.

    Dzięki unijnemu dofinansowaniu Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zakręciu modernizuje ujęcia wody w Stężycy Łęczyńskiej i Niemienicach, rozbudowuje sieć wodociągową, łączącą Widniówkę z Latyczowem, modernizuje oczyszczalnię ścieków w przedszkolu w Stężycy Kolonii i rozbudowuje kanalizację w Krupcu. – Najszybciej powinna się zakończyć modernizacja oczyszczalni ścieków w przedszkolu. Prace są na ukończeniu, a oficjalny ich odbiór jest planowany w październiku. Nowa, biologiczna oczyszczalnia będzie nowoczesna i energooszczędna, zapewniając odpowiednią jakość usług na co najmniej kilkanaście lat – mówi wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik.

    W trakcie realizacji są również pozostałe zadania. – Nowy fragment sieci wodociągowej, łączący Widniówkę z Latyczowem, docelowo pozwoli wygasić ujęcie w Latyczowie. Takich ujęć w gminie jest aż 10. Chcemy ograniczać ich liczbę, ponieważ każde generuje dodatkowe koszty. Z kolei nowy odcinek sieci kanalizacyjnej w Krupcu będzie obsługiwany przez oczyszczalnię istniejącą już w osiedlu “Chaber” – dodaje Michał Jastrzębski z zarządu GPGK.

    Wszystkie prace powinny się zakończyć najpóźniej w pierwszym kwartale 2024 roku. Ich koszt sięga prawie 4 milionów 240 tysięcy złotych, z czego ponad 3 miliony 770 tysięcy to dotacja z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Data opublikowania: 07:23, 23 października 2023

Kategorie: Wiadomości