W Krupcu w gminie Krasnystaw powstanie nowoczesny zakład przetwórstwa zbożowego. Szczegóły swoich planów inwestor przedstawił radzie gminy na sesji we wtorek 9 marca. Chodzi o nową inwestycję rodzinnej firmy z 70-letnimi tradycjami młynarskimi, która należy do największych producentów mąki w Polsce.

  Na razie Tadeusz Kapka ma zakłady w Tarnogrodzie i Jarosławiu, ale ten w Krupcu ma być zdecydowanie większy, bardziej nowoczesny i prawdopodobnie największy w kraju. W naszej gminie firma ma około 11 hektarów ziemi, z których część zamierza wykorzystać na budowę silosów na zboże. W drugim etapie chce wybudować m.in. młyn, a w nowym zakładzie zatrudnić co najmniej 50 do 70 osób.

   Zadowoleni z inwestycji powinni być także miejscowi rolnicy, dla których nowy zakład będzie miejscem bezpośredniego zbytu żyta czy pszenicy, a także okoliczne firmy transportowe, budowlane i montażowe. Przedstawiając swoją koncepcję Tadeusz Kapka podkreślał, że jedynymi odpadami, które będą powstawać przy produkcji mąki, będą te związane z oczyszczaniem zbóż i sprzedawane producentom pelletu. O ewentualny hałas okoliczni mieszkańcy nie muszą się martwić, ponieważ na wentylatorach do suszenia zboża będą zamontowane odpowiednie tłumiki, a niewielka ilość ścieków będzie pochodzić tylko z pomieszczeń socjalnych.

   Tereny w Krupcu należały kiedyś do gminy, ale kupiła je firma, której inwestycja nie doszła do skutku. Obecny inwestor jest zdeterminowany, by swój pomysł zrealizować i złożył już wniosek o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie. Z planów przedsiębiorcy wynika, że silosy powstaną najpóźniej na przełomie 2021 i 2022 roku, natomiast młyn ma być otwarty w 2023.

   Jak tłumaczył podczas sesji rady gminy Tadeusz Kapka, było kilka argumentów, które zadecydowały o lokalizacji nowego zakładu. Gmina ma plan zagospodarowania przestrzennego, realne plany budowy drogi dojazdowej i jest właścicielem znajdujących się w tej okolicy kolejnych terenów inwestycyjnych. Poza tym deklaruje pomoc w realizacji inwestycji i te deklaracje potwierdziła w dotychczasowych rozmowach – przekonywał Tadeusz Kapka.

   Wójt gminy Krasnystaw potwierdza, że po rozpoczęciu działalności w Krupcu firma może liczyć na zwolnienia podatkowe. Wśród najważniejszych korzyści wymienia: powstanie nowych miejsc pracy i rynku zbytu zbóż dla rolników, wzrost zainteresowania kolejnych inwestorów terenami, którymi dysponuje samorząd, wpływy z podatku dochodowego od pracowników, a w przyszłości także z podatku od nieruchomości co w konsekwencji powinno się przełożyć na rozwój całego powiatu krasnostawskiego.

i001

i002

i003

i004

Data opublikowania: 08:15, 10 marca 2021

Kategorie: Wiadomości