Program Czyste Powietrze to kompleksowy plan działań zaprojektowany w celu poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

cp

Czyste powietrze – ulotka

Na terenie Gminy Krasnystaw na dzień 29.12.2023 roku :

- złożono 214 wniosków o dofinansowanie,
- zrealizowano 97 przedsięwzięć,
- wypłacono 2 678 185,38 zł dofinansowania

więcej informacji na stronie:

www.czystepowietrze.gov.pl i http://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

Data opublikowania: 12:42, 12 sierpnia 2020

Kategorie: Czystsze powietrze