Program Czyste Powietrze to kompleksowy plan działań zaprojektowany w celu poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

cp

Czyste powietrze – ulotka

Na terenie Gminy Krasnystaw na dzień 30.06.2024 roku :

- złożono 285 wniosków o dofinansowanie,
- zawarto 208 umowy,
- zrealizowano 128 przedsięwzięć,
- wypłacono 4 240 055,94 zł dofinansowania

więcej informacji na stronie:

www.czystepowietrze.gov.pl i http://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

Data opublikowania: 12:42, 12 sierpnia 2020

Kategorie: Czystsze powietrze