logoprwlue

Zakończono realizację projektu pt.„Program promocji gospodarczej Gminy Krasnystaw”

Zakończyła się realizacja projektu pn.”Program promocji gospodarczej Gminy Krasnystaw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej II/Działania 2.4 Schemat B Marketing gospodarczy.Projekt obejmował:

1. Zorganizowanie dwóch imprez „Święto Chleba” w 2014 roku oraz „Jarmark Podzamcze” w 2015 roku. Imprezy posłużyły właściwej prezentacji zasobów Gminy Krasnystaw. Odwiedziło je łącznie ok. 5500 osób,2. Wykonanie „witaczy” przy drogach krajowych i wojewódzkich na granicy gminy,3. Zakupione zostały dwa namioty promocyjne o wym. 4×4 m i jeden o wym. 12×6 m, mównica z nagłośnieniem, dwa roll-upy, monitor LED oraz materiały promocyjne (torby, filiżanki, parasole, latarki, podkładki pod myszkę, metalowe breloki do kluczy, komplety piśmienne, pendrive, długopisy oraz kalendarze książkowe i ścienne na 2015 rok) opatrzone logotypami RPO WL na lata 2007-2013,4. Opracowanie Strategii Promocji Gospodarczej Gminy,5. Wydanie folderu i opracowanie filmu promującego Gminę Krasnystaw – 10 min,6. Wydanie multimedialnych płyt promocyjnych z nagraniami Kapeli Folkowej „Styrta” i Kapeli Ludowej „Cukrowniacy”,7. Wykonanie serwisu internetowego z aktualną bazą terenów inwestycyjnych w Gminie Krasnystaw w celu pozyskania potencjalnych inwestorów.Całkowita wartość Projektu wynosi 214 398,26 zł.Kwota dofinansowania wynosi 182 238,52 zł., co stanowi 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 165 581,91 zł., co stanowi 90,86% kwoty dofinansowania. Dofinansowanie w formie dotacji celowej 16 656,61 zł., co stanowi 9,14 % kwoty dofinansowania. Wkład własny w kwocie 32 159,74 zł., co stanowi 15% wydatków kwalifikowanych.

Celami projektu są:– stworzenie efektywnego systemu i narzędzi promowania możliwości inwestycyjnych orazatrakcji turystycznych Gminy Krasnystaw,– dotarcie z ofertą promocyjną do szerokiego grona odbiorców zainteresowanychinwestowaniem na terenie Lubelszczyzny oraz zwiedzaniem tego terenu, w tym GminyKrasnystaw,– wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców gminy, m.in. w branży usług turystycznychi biznesowych,– budowanie tożsamości lokalnej oraz integracja środowiska biznesowego na rzecz rozwojuzrównoważonego.

{gallery}/firmy-inwestorzy/fundusze-unijne/001{/gallery}

Data opublikowania: 11:20, 28 listopada 2019

Kategorie: Fundusze Unijne