Gmina Krasnystaw w partnerstwie:

z Leśniowskim Stowarzyszeniem Oświatowo-  Samorządowym

oraz

z  „PRZESTRZEŃ MOŻLIWOŚCI” Stowarzyszeniem Oświatowym

realizowała w okresie 01.08.2023-31.07.2023 r.

Projekt pt.: „Nowe Leśne Krasnoludki ” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 12 Kształcenie, kwalifikacje i kompetencje

Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna

Cel projektu :  zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

.

efekty: zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym w gminach wiejskich: Krasnystaw o 20 i Leśniowice o 15,

zwiększenie  szans edukacyjnych  w edukacji przedszkolnej

 wsparcie w jednego  nauczyciela  – poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji z pedagogiki specjalnej

Wartość projektu: 707 529,59 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 598 271,62 zł

Data opublikowania: 11:50, 2 stycznia 2024

Kategorie: Fundusze UnijneWiadomości