Z przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Więcej …

Data opublikowania: 13:28, 5 listopada 2020

Kategorie: Stowarzyszenia