flaga, godło

Rządowy Fundusz Rozwoju DrógPrzebudowa wraz z rozbudową dróg gminnych Nr 126035L i Nr 126036L w msc. Siennica Nadolna na terenie Osiedla Cukrowni

Gmina Krasnystaw, uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i realizuje inwestycję pn. „Przebudowa wraz z rozbudową dróg gminnych Nr 126035L i Nr 126036L w msc. Siennica Nadolna na terenie Osiedla Cukrowni”

   Całkowita wartość robót budowlanych w ramach inwestycji wynosi: 1 767 102,77 zł, natomiast wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi: 883 551,00 zł.

Stan istniejący dróg objętych zadaniem:

   Droga o nawierzchni asfaltowej w dużym stopniu zdegradowana. Występują liczne deformacje, spękania oraz miejscowe zaniżenia na których po opadach deszczu tworzą się zastoiska wody. Stan projektowany:Inwestycja zakłada przebudowę i rozbudowę dróg mającą na celu wykonanie nowej nawierzchni o dł. 642 m z kostki betonowej, budowę chodnika o szerokości 2m i długości 41 m oraz przebudowę i wykonanie nowych miejsc postojowych o wymiarach 2,5 x 5 m.. Zostanie wykonane oznakowanie pionowe oraz poziome, przebudowane oświetlenie uliczne oraz wybudowany kanał technologiczny. 

Zadanie obejmuje wykonanie następujących elementów robót:

robót w branży drogowej obejmujących: roboty przygotowawcze, nawierzchnię dróg, obramowanie jezdni, miejsca postojowe – istniejące, miejsca postojowe – nowe, UBR, roboty wykończeniowe, chodniki.
robót w branży elektrycznej obejmujących: prace ziemne, budowę oświetlenia, prace demontażowe, zabezpieczenie kabli energetycznych nN ,zabezpieczenie kabli telefonicznych, prace uzupełniające.
robót w branży telekomunikacyjnej obejmujących: budowę kanału technologicznego,

Zdjęcia przedstawiające drogi objęte zadaniem przed realizacją inwestycji:

Data opublikowania: 09:11, 23 grudnia 2021

Kategorie: Państwowy fundusz celowy