flaga godlo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

 „Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnejNr 110000L w msc. Krupe od km 0+000,00 do km 0+877,40”

  Gmina Krasnystaw, uzyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” i realizuje inwestycję polegającą na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej klasy “L” Nr 110000L w miejscowości Krupe od km 0+000,00 do km 0+877,40.

  Całkowita wartość inwestycji wynosi: 1 474 793,28 zł, natomiast wartość dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wynosi: 799 284,00 zł.

Stan istniejący: Droga o nawierzchni asfaltowej w dużym stopniu zdegradowana. Występują liczne deformacje, spękania oraz miejscowe zaniżenia na których po opadach deszczu tworzą się zastoiska wody.

{gallery}wiadomosci/2020/09/04/galery/1{/gallery}

Stan projektowany: Inwestycja zakłada przebudowę i rozbudowę drogi mającą na celu wykonanie nowej nawierzchni na długości 871 m, budowę chodnika o długości 456 m i szerokości 2m oraz wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,75 m, umocnionych kruszywem łamanym. Na długości chodnika zaprojektowano kolektor odwadniający z rur PEHD o średnicy 400 mm ze studniami rewizyjnymi do których zostanie odprowadzona woda opadowa. Odwodnienie pozostałego odcinka odbywać sie będzie w sposób powierzchniowy do rowów przydrożnych. W ramach inwestycji zostanie przebudowany przepust pod drogą w km 0+148,12 oraz wyremontowany przepust w km 0+609,43. Przy przepustach powstaną bariery ochronne. Zostanie wykonane oznakowanie pionowe oraz poziome wraz z przejściem dla pieszych przed skrzyżowaniem z drogą wojewódzką Nr 812.

{gallery}wiadomosci/2020/09/04/galery/2{/gallery}

Data opublikowania: 08:00, 4 września 2020

Kategorie: Funduszu Dróg Samorządowych