Gmina Krasnystaw przygotowuje się do przebudowy drogi w Siennicy Nadolnej. Podczas sesji we wtorek 29 września radni wpisali tę inwestycję do tegorocznego budżetu, a wcześniej gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Szacuje się, że prace mogą kosztować około 300 tysięcy złotych, a z FDS samorząd może pozyskać pieniądze na pokrycie co najmniej połowy kosztów.

  Resztę możemy sfinansować ze środków, które już otrzymaliśmy z pierwszej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Miejscowy samorząd chce skorzystać także z pomocy w ramach drugiej edycji RFIL, którą zamierza wykorzystać na dozbrojenie terenów inwestycyjnych w Siennicy Nadolnej, Wincentowie i Krupcu.

   Mamy w tej części gminy około 34 hektarów ziemi z doprowadzoną siecią wodociągowa i gazową oraz linią energetyczną. Brakuje drogi, która powinna mieć kanał technologiczny i oświetlenie. W ramach inwestycji planujemy również wykonanie jeszcze około 300 metrów wodociągu.

   Wszystko może kosztować około 3 milionów złotych, które w całości gmina może pozyskać z RFIL. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rozwoju wnioski o przyznanie pomocy w ramach drugiego naboru rządowego funduszu powinny być rozpatrzone w ciągu miesiąca.

Data opublikowania: 07:32, 1 października 2020

Kategorie: Wiadomości