Informujemy, że w dniu 21.01.2021 w miejscowości Bzite, Józefów, Krynica wystąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w godzinach 8:00 – 12:00 w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi sieci. Przebieg prac, będzie uzależniony od warunków atmosferycznych oraz terenowych.

Aktualne informacje o przerwach w dostawie energii elektrycznej umieszczone są na stronie www.pgedystrybucja.pl (zakładka: Wyłączenia -> oddział Zamość -> Rejon Energetyczny Chełm)

Data opublikowania: 10:59, 18 stycznia 2021

Kategorie: Wiadomości