herbugk wDzięki wsparciu z budżetu państwa w ciągu kilku miesięcy Gmina Krasnystaw wybuduje fragment drogi w Siennicy Nadolnej. Przetarg na wykonanie robót jest ogłoszony, a część pieniędzy na ten cel będzie pochodzić z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.- Prace będą prowadzone na odcinku drogi gruntowej o długości około 700 metrów, który do tej pory doraźnie był częściowo utwardzany różnymi materiałami. Teraz chcemy wykonać podbudowę i położyć asfaltową nawierzchnię – mówi wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik.

Budowę nowego odcinka zainicjowali sami mieszkańcy sołectwa Kasjan, którzy na przygotowanie dokumentacji projektowej przeznaczyli środki z funduszu sołeckiego. Firmy, które chcą zrealizować tę inwestycję mogą składać oferty do 8 kwietnia, a na wykonanie wszystkich robót będą cztery miesiące od podpisania umowy. Pieniądze z RFRD powinny wystarczyć na pokrycie połowy kosztów. W planach jest już modernizacja kolejnego odcinka tej samej trasy. Gmina zleciła opracowanie dokumentacji, która również zostanie sfinansowana z funduszu sołeckiego. Korzystając ze środków RFRD Gmina Krasnystaw przebudowuje również dwa odcinki dróg w sąsiadującym z sołectwem Kasjan osiedlu Cukrowni w Siennicy Nadolnej. Inwestycja warta ponad 1 milion 800 tysięcy złotych, również w połowie współfinansowana z budżetu państwa, powinna zostać zrealizowana do września tego roku.

Data opublikowania: 08:36, 4 kwietnia 2022

Kategorie: Wiadomości