Gmina Krasnystaw podpisała umowę z firmą, która przebuduje drogę Wincentów – Krupiec. Prace potrwają do połowy wakacji, a większość pieniędzy na ten cel będzie pochodzić z funduszy unijnych.

   O realizację tej inwestycji starało się ośmiu oferentów. Najkorzystniejszą propozycję złożyło przedsiębiorstwo z Zamościa, które ma wykonać to zadanie za niewiele ponad 1 milion złotych.

   Prace będą prowadzone na odcinku o długości około 1 kilometra. Oprócz nowej asfaltowej nawierzchni, trzeba wykonać chodnik, zjazdy i przepusty oraz odtworzyć przydrożne rowy. 

  Zakres robót nie obejmuje oświetlenia, które zostało wykonane w ubiegłym roku. Przebudowana droga Wincentów – Krupiec powinna być gotowa do końca lipca, a ponad 60 procent pieniędzy na ten cel Gmina Krasnystaw pozyskała z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Data opublikowania: 08:32, 2 kwietnia 2021

Kategorie: Wiadomości