CHOROBĘ ALKOHOLOWĄMOŻNA SKUTECZNIE LECZYĆ

Fachowcy służą pomocą i radą.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowychw Krasnymstawie w swoich punktach konsultacyjnychudziela osobom uzależnionym i ich rodzinom profesjonalnej pomocy we wszystkich sprawachzwiązanych z chorobą alkoholową, w tym konflikty w rodzinie i trudności wychowawcze. Udzielamy również ofiarom przemocy domowej porad prawnych.Nie czekaj! Uwolnij się od problemu.

SIEDZIBY:

Urząd Gminy Krasnystawul. M. Konopnickiej 4, pokój nr. 13tel. 82 576 37 53 wew. 13 w każdy PIĄTEK w godz. od 12 do 13

Gminne Centrum Kulturyw Siennicy Nadolnej (dawniej stołówka Cukrowni)w każdy PONIEDZIAŁEKw godz. od 16.30 do 18.30

Data opublikowania: 11:09, 15 maja 2019

Kategorie: Profilaktyka alkoholowa