hg

Na terenie Gminy Krasnystaw został utworzony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK, do którego mieszkańcy mogą samodzielnie, nieodpłatnie dostarczyć określone rodzaje odpadów komunalnych.

Czytaj więcej …

Data opublikowania: 08:47, 9 sierpnia 2022

Kategorie: Odpady Komunalne